Giới Thiệu

TẦM NHÌN
Ban lãnh đạo Công ty cổ phần AVINAA quyết tâm xây dựng và phát triển Nhà máy Ống cống Bê tông AMACCAO sớm trở thành Nhà máy Ống cống Bê tông số 1 Việt Nam với tiêu chí “ Hiện đại- Chuyên nghiệp – Nhân văn”. Phương châm hoạt động của Công ty luôn hướng tới trách nhiệm với xã hội, với khách hàng thông qua việc bảo đảm chất lượng sản phẩm và dịch vụ mà Công ty cung cấp. Hoạt động kinh doanh và sản xuất của Công ty trực tiếp phục vụ đời sống dân sinh, phục vụ sự phát triển của đất nước, sự phồn thịnh của nền kinh tế.
CHIẾN LƯỢC:
Thực hiện đồng thời 03 chiến lược: Chiến lược sản phẩm và dịch vụ, chiến lược giá trị và chiến lược lợi ích và trách nhiệm xã hội.
Chiến lược sản phẩm và dịch vụ:
· Sản xuất và tiêu thụ cái mà khách hàng cần và xã hội cần (sản xuất theo nhu cầu)
· Tập trung vào lĩnh vực là thế mạnh của Công ty
· Tạo ra nhu cầu mới, thị trường mới chưa có đối thủ cạnh tranh hoặc đối thủ không có khả năng làm
· Kinh doanh sản phẩm, dịch vụ khó bị cạnh tranh nhất.

Chiến lược giá trị:
· Đảm bảo chất lượng sản phẩm luôn là số 1, tốt nhất trong tất cả các sản phẩm cùng loại
· Giá thành kinh tế nhất trên thị trường
· Dịch vụ chuyên nghiệp nhất
· Đảm bảo cung cấp giá trị lợi ích lớn nhất cho khách hàng.

Chiến lược lợi ích và trách nhiệm xã hội
· Lấy đạo đức nghề nghiệp là tôn chỉ, biểu hiện cụ thể qua chất lượng sản phẩm, dịch vụ của Công ty đối với khách hàng, từ đó tạo nên các lợi ích xã hội, thể hiện trách nhiệm với xã hội.