Cống Tròn

1. Ống cống tròn 1m – Kích thước: + Đường kính: D= 0.3-2m + Chiều dài: L=1 – 2.5m. –

Xem chi tiết