Dịch vụ vận chuyển

vanchuyenbetong - Dịch vụ vận chuyển

Nhà máy bê tông Amaccao có đội xe chuyên dụng với các máy móc, phương tiện đầy đủ để phục vụ các công tác như:

+ Vận chuyển, lắp đặt các loại cống bê tông.

+ Vậm chuyển, thi công công tác đổ bê tông asphalt.

+ Vận chuyển, thi công công tác đổ bê tông tươi.