Bó vỉa vuông bê tông

Bó vỉa vuông bê tông KT 18x22x100

Xem chi tiết

Ống nhựa

  Ống nhựa HDPE Ống nhựa HDPE Vật liệu: PE 80 hoặc PE 100 Cấp áp lực: 6bar, 8bar, 10bar, 12.5bar, 16bar,

Xem chi tiết